Erhverv

Kontakt os

Erhvervskunder

EL-løsninger til erhverv
Udover de almindeligt forekommende installationer hos virksomheder, landbrug og institutioner har vi en vis forkærlighed for specielle anlæg, hvoraf nogle få skal nævnes.

Dette kunne være nænsom renovering af fredede bygninger, hvor vi har udført større arbejder på de omkringliggende godsers hovedbygninger.
En af de mere interessante renoveringer kunne være landstedet Turebyholm, der blev opgraderet til dette årtusind med hjælp fra arkitekt Bente Lange. Renovering af kirker udgør en helt speciel niche, hvor vi for nylig har afsluttet renovering af Tybjerg Kirke. Få evt. flere referencer under menubjælken 'vi tilbyder/restaureringsopgaver'.
Arbejder af denne art sker i tæt samarbejde med eksperter fra Nationalmuseet.

Vi udfører installation og servicerer ABA-anlæg på forskellige institutioner og virksomheder.

Inden for energifremstilling og distribution har vi bl. a. erfaring fra kraftvarmeværket i Haslev, Haslev Fjernvarme,halm-flis og spånfyrede varmecentraler på omegnens godser.
Vi rådgiver desuden om energibesparelser og installerer solvarme- og solcelleanlæg.

Kontakt os venligst, hvis yderligere referencer måtte ønskes.